Projectes Enginyeria Consultoria
EstudiServeisProjectesContacte
Projectes Executius d'Instal·lacions
Llicències d'Activitat
Legalitzacions
Direccions d'Obra
Consultoria
Eficiència i Certificació Energètica
Peritatges
Peritatges

Realització d’informes i dictàmens pericials d’Enginyeria i Arquitectura (Patologies en edificis, defectes constructius, defectes en instal·lacions, etc).

EstudiServeisProjectesContacte